Cliciwch ar y placiau isod i ddarllen rhagor amdanynt

Croeso i wefan Placiau Awduron Cymru

Ddiwedd 2008 gwobrwywyd yr Academi â Dyfarniad Cwmni Disglair Cyngor Celfyddydau Cymru, a sicrhaodd nawdd i ddatblygu cynllun 'twristiaeth lenyddol'.

Rhan o'r cynllun hwn yw'r wefan hon, sy'n talu sylw i'r placiau sy'n coffau llenorion amlwg Cymru.

Comisiynwyd Tony Bianchi i wneud gwaith ymchwil ar ran yr Academi, i greu rhestr o rai o'r placiau sydd yn bodoli eisoes. Yma gallwch ddarllen a gweld ffrwyth yr ymchwil, yn ogystal â darllen rhagor am y llenorion eu hunain. Creda Llenyddiaeth Cymru fod placiau o'r fath yn fodd o atgoffa cymunedau ledled y wlad am y beirdd a'r llenorion a fagwyd yn yr ardal honno, a'u cyfraniad amhrisiadwy i fywyd a diwylliant Cymru.


Placiau Awduron ledled Cymru

Mae'n debyg fod llawer mwy o lenorion wedi eu coffau yma yng Nghymru – nid mewn mynwentydd, ond trwy gyfrwng placiau a cherrig coffa. Dymuna Llenyddiaeth Cymru fod y rhestr isod o blaciau'n tyfu, gan sicrhau fod yma gofnod llawn a chymwys .

Os y gwyddoch am unrhyw blac arall, ac os hoffech gyfrannu at y rhestr, byddai Llenyddiaeth Cymru yn hynod falch o dderbyn eich awgrymiadau.

Rhowch glic ar yr enwau isod i ddarllen mwy am y llenorion a'u placiau.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 029 2047 2266
E-bost: post@llenyddiaethcymru.org

Ann Griffiths - 1776-1805 Llwybr Ann Griffiths, Pont Llogel, Llanfihangel, Powys SY21 Bedwyr Lewis Jones - 1933-1992 Ysgol Penysarn, Penysarn, Sir Fôn, LL69 9AZ Beirdd y Mynydd Bach - Cofeb Beirdd y Mynydd Bach, Trefenter, Ceredigion
Brenda Chamberlain - 1912-1971 Tŷ’r Mynydd, Ffordd y Mynydd, Rachub, ger Bethesda Cynan - Albert Evans-Jones - 1895-1970 Liverpool House, Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DH D. Gwenallt Jones - 1899-1968 Wesley Terrace, Pontardawe, Abertawe
Dafydd ap Gwilym - 1315/20 – 1350/70 Abaty Ystrad Fflur, Ceredigion Daniel Owen - 1836 -1895 Cofeb lle bu 53, Maes-y-dref, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint D. J Williams - 1885-1970 49, Stryd Fawr, Abergwaun, Dyfed SA65 9AW
Dewi Emrys - 1881-1952 Y Bwthyn, Talgarreg, Ceredigion E. Tegla Davies - 1880-1967 Wal Yr Hen Giât yn Pen Stryt, Llandegla-yn-Iâl, Yr Wyddgrug Ellis Wynne - 1671-1734 Y Las Ynys Fawr, Harlech, Gwynedd
Goronwy Owen - 1723-1769 Eglwys Gadeiriol Bangor, Clos yr Eglwys Gadeiriol, Bangor, Gwynedd LL57 1LH Gwenlyn Parry - 1932-1991 Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen, Gwynedd Gwilym Ceiriog (William Roberts) - 1858-1919 Cofeb y Beirdd, Gerddi Plas Newydd, Llangollen, Sir Ddinbych, LL20 8AW
Gwilym R Jones - 1903-1993 Cloth Hall, Tal-y-Sarn, Dyffryn Nantlle Hedd Wyn - 1887-1917 Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, Gwynedd Huw Lloyd Edwards - 1916-1975 Siop Gron, Penisa'r Waun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3BS
I.D.Hooson - 1880 - 1948 Panorama, Llangollen Idwal Jones - 1895-1937 Heol yr Orsaf, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7HH Iorwerth Cyfeiliog Peate - 1901-1982 Amgueddfa Werin Sainffagan, Sainffagan, Caerdydd, CF5 6
Islwyn Ffowc Elis - 1924 - 2004 Pengwern, Ffordd Glynhebog, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7JW James Kitchener Davies - 1902-1952 Capel LLwynpiod, Llangeithio, Tregaron, Ceredigion, SY25 6TY J. M. Edwards - 1903-1978 Royal Diadem, Llanrhystud, Ceredigion, SY23 5AA
John Ceiriog Hughes - 1832-1887 Penybryn, Llanarmon, Dyffryn Ceiriog John Dyfnallt Owen - 1873-1956 Mynydd Gwrhyd John Gwili Jenkins - 1872-1936 Hendy, Pontarddulais, SA4 0UU
John Gwilym Jones - 1904 -1988 Angorfa, Rhes Rathbone, Groeslon, Gwynedd Jonathan Hughes - 1721-1805 Cofeb y Beirdd, Gerddi Plas Newydd, Llangollen, Sir Ddinbych, LL20 8AW Kate Roberts - 1891-1985 Y Lôn Wen, Rhosgadfan
Morgan Llwyd - 1619-1659 Mynwent Rhos-Ddu, Wrecsam Morrisiaid Môn - Tyddyn Melys, Capel Coch, Llangefni, Ynys Mon O. M. Edwards - 1858-1920 Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7UB
R. Williams Parry - 1884-1956 Rhiwafon, 37 Ffordd yr Orsaf, Talysarn, Caernarfon, Gwynedd Robert Lloyd ( Llwyd o'r Bryn) - 1888-1961 Neuadd y Sarnau, Sarnau, Y Bala, Gwynedd, LL23 7LG Saunders Lewis - 1893 -1985 6 Wilton Street, Liscard, Wallasey, Swydd Gaer
T. Glynne Davies - 1926-1988 64 Denbigh Street, Llanrwst, Sir Ddinbych. T. H. Parry-Williams - 1887-1975 Tŷ’r Ysgol, Rhyd-ddu, Gwynedd T. Llew Jones - 1915- 2009 1 Bwlch Melyn, Pentre-cwrt, Ceredigion
T. Rowland Hughes - 1903 - 1949 20 Goodman St., Llanberis, Caernarfon, Gwynedd Taliesin o Eifion (Thomas Jones) - 1820-1876 Cofeb y Beirdd, Gerddi Plas Newydd, Llangollen, Sir Ddinbych, LL20 8AW Tomi Evans - 1905-1982 Blaenffynnon, Tegryn, Llanfyrnach
Twm o'r Nant - 1739-1810 Stryd y Dyffryn, Dinbych Waldo Williams - 1904 - 1971 Carreg Waldo, Mynachlog-Ddu, Sir Benfro William John Gruffydd - 1881-1954 Gorffwysfa, Rhes Erw, Bethel, Gwynedd
William Llewelyn Williams - 1867 – 1922 Brownhill, Llansadwrn, Caerfyrddin William Rees Evans - 1910-1991 Glynsaethmaen William Williams Pantycelyn - 1717 - 1791 Pantycelyn, Pentre-tŷ-gwyn, Sir Gaerfyrddin